Freitag 15.06.2018

Klasse Pos Fach VFach VRaum VLehrer Name Mitteilung Art
1. Pause Aufsicht EWLD Aufsichtsänderung
1. Pause Aufsicht HSR Aufsichtsänderung
2. Pause Aufsicht HOER Aufsichtsänderung
2. Pause Aufsicht HELM Aufsichtsänderung
7. Stunde Aufsicht FOEK Aufsichtsänderung
05b 2 EN EN PITTPES
05c 1 DE DE Frei
05c 2 DE DE GEID
05d 6 EK EK GTS in Bibliothek Frei
05e 5 SP SP KIFR
05e 6 SP SP PITTPES Schulbuchrückgabe
05g 3 NW NW EWLD
05g 4 NW NW KSP
06a 5 +EN (ER) EN GLAU
06b 2 EN EN HELM
06b 5 +EN (ER) EN GLAU
06d 1 EN EN GTS in Bibliothek Frei
06e 6 DE DE Frei
07a 3 EN EN THSN
07a 4 EN EN THSN
07b 3 DE DE SUST
07b 4 DE DE MANN
07c 1 MA MA Auf 12.06. Di 5 verschoben
07d 2 MU MU WASS
07d 3 SPJ SPJ PITTPES
07d 4 SPJ SPJ PITTPES
07e 1 EK EK Frei
07e 3 SPJ SPJ PITTPES
07e 4 SPJ SPJ PITTPES
07e 5 +ET (DE) ET PITTPES
07e 6 GE GE Auf 08.06. Fr 5 verschoben
07f 2 MA MA CHS1 Raumänderung
07f 4 DE DE GALS
07g 6 BI BI Frei
08a 1 MU MU Auf 13.06. Mi 2 verschoben
08a 3 +DE (BI) DE 113 MARK statt 8.
08a 4 EN EN CHQ
08c 1 MA MA Frei
08c 5 +MA (CH) MA STGM
08d 1 EN EN Auf 15.06. Fr 2 verschoben
08d 2 +EN (EK) EN HONS Von 15.06. Fr 1 verschoben
08e 3 +GE (EN) GE ROBR Von 15.06. Fr 6 verschoben
08e 4 BI BI EDV2 Raumänderung
08e 6 GE GE Auf 15.06. Fr 3 verschoben
08f 2 EN EN MANN
08g 6 MA MA Frei
09a 1 DE DE 015 Raumänderung
09a 1 DE DE 051 Raumänderung
09a 5 PH PH Frei
09a 6 PH PH Frei
10b 1 MA MA Auf 05.06. Di 5 verschoben
10b 5 MU MU Selbst
10c 2 DE DE Selbst
10d 1 MA MA Frei
10d 2 MA MA Frei
10d 6 ER ER Frei
10e 3 +CH (MA) CH BROY
10e 5 EK EK Selbst
10f 3 +ER (DE) ER MANN Von 15.06. Fr 6 verschoben
10f 6 ER ER Auf 15.06. Fr 3 verschoben
11 1 skg3 skg3 Selbst
11 1 PH3 PH3 Selbst
11 1 EN3 EN3 210 Raumänderung
11 2 EN1 EN1 Selbst
11 2 MA1 MA1 210 Raumänderung
11 2 BI1 BI1 Selbst
11 3 et1 et1 Selbst
11 3 er2 er2 Frei
11 4 et1 et1 Selbst
11 6 ch4 ch4 Selbst
11 6 ph4 ph4 Selbst
12 1 EN3 EN3 Selbst
12 1 BI3 BI3 216 Raumänderung
12 1 CH3 CH3 Selbst
12 1 DE3 DE3 208 Raumänderung
12 2 DE3 DE3 208 Raumänderung
12 2 EN3 EN3 Selbst
12 2 CH3 CH3 Selbst
12 2 BI3 BI3 216 Raumänderung
12 5 geo3 geo3 Selbst
12 5 gee1 gee1 Selbst
12 6 if4 if4 Selbst
BER 4 BER BER GOLR
BIBLIO 1 BIBL BIBL HELM