Donnerstag 15.11.2018

Klasse Pos Fach VFach VRaum VLehrer Name Mitteilung Art
2. Pause Aufsicht BROY Aufsichtsänderung
05a 8 LZDO1 LZDO1 ERFOPES
05b 5 DE DE DOMBOPES Arbeitsauftrag!
05c 8 LZDO1 LZDO1 DOMBOPES
05c 9 ENTDO ENTDO GUTT
05c 10 AGDO1 AGDO1 GUTT
05g 1 MA MA Frei
05h 1 EN EN Frei
05h 2 EN EN HNMN
06a 2 FR FR DOMBOPES
06c 2 +EN (MA) EN CAST Von 16.11. Fr 1 verschoben
06f 2 FR FR DOMBOPES
06g 4 EK EK SEIB
07b 3 KR KR DOMBOPES
07b 4 KR KR SHOE
07c 3 KR KR DOMBOPES
07c 4 KR KR SHOE
07d 1 DE DE ECKPES
07d 2 +EK (MU) EK 014 MICL Von 16.11. Fr 6 verschoben
07d 3 KR KR DOMBOPES
07d 4 KR KR SHOE
07e 1 DE DE Auf 12.11. Mo 5 verschoben
07e 6 EN EN Frei
08a 1 CH CH CHS2 Raumtausch mit 15.11. Do 1 CH1
08c 6 BI BI Auf 16.11. Fr 3 verschoben
08e 1 BI BI Auf 13.11. Di 5 verschoben
08g 6 DE DE 212 Raumänderung
09c 5 SPM SPM SHEI
09c 6 SPM SPM Frei
09e 8 MU MU Frei
09f 5 SPM SPM SHEI
09f 6 SPM SPM Frei
10a 1 FR FR Frei
10c 1 DE DE Auf 15.11. Do 3 verschoben
10c 3 +DE (GE) DE RTMN Von 15.11. Do 1 verschoben
10f 1 EK EK Frei
10f 8 DE DE Auf 09.11. Fr 4 verschoben
10h 1 FR FR Frei
11 1 CH1 CH1 111 Raumtausch mit 15.11. Do 1 CH
11 1 PH1 PH1 Selbst
11 2 ekg2 ekg2 Selbst
12 5 fr4 fr4 052 Raumänderung
12 6 fr4 fr4 052 Raumänderung
12 8 ch3 ch3 Selbst
12 8 en3 en3 Selbst
12 9 en3 en3 Selbst
12 9 ch3 ch3 Selbst
13 1 EN2 EN2 EDV1 Raumänderung
13 1 DE2 DE2 Selbst
13 5 DE1 DE1 Selbst
13 5 GE1 GE1 Selbst
13 5 EN1 EN1 Selbst
13 6 DE1 DE1 Selbst
13 6 EN1 EN1 Selbst
13 6 GE1 GE1 Selbst